LUCHTREINIGING
 
Overal waar veel mensen elkaar treffen in gesloten ruimten of in werkomgevingen met een hoge stofbelasting, is het gebruik van luchtreinigers onvermijdbaar.
Met onze luchtreinigers, bieden we voor elk toepassingsgebied het optimale luchtreinigingsapparaat. Alle CSrental-luchtreinigingssystemen zijn beproefde professionele apparaten met een gecertificeerd systeem voor zwevende stoffen volgens EN 1822.
 
 
TAC-serie – voor bouwplaatsen en saneringsomgevingen binnen
 
Waar gebouwd of gesaneerd wordt, ontstaat altijd enorm veel stof en deze belasting heeft niet alleen invloed op het werkende personeel, maar ook op de bewoners in de aangrenzende ruimten. 
Hoge stofconcentraties kunnen niet alleen ontstaan bij het gebruik van haakse slijpers of bij straal-, breek- en sloopwerkzaamheden, maar ook bij het aanmengen van droge mortel of tegellijm. 
Gevaarlijk is stof van kwartshoudende stenen, kunstmatige mineraalvezels, hout, cellulose en asbest. Daarbij komt, afhankelijk van het schadebeeld, ook nog de belasting door sporen, allergenen en microvezels.
 
De stofafzuigers uit de TAC-serie vormen hier de optimale oplossing:
Deze apparaten, met hun robuuste metalen behuizing, zijn speciaal ontworpen voor de ruwe dagelijkse praktijk op wisselende bouwplaatsen. De flexibele combineerbare filtermodules maken voor elke verontreinigingsgraad een optimale filterketen mogelijk.
Door de unieke Vario-Shift-functie van de luchtreinigers uit de TAC-serie is het mogelijk om eenvoudig en snel een andere filterconfiguratie te maken. U kunt binnen enkele minuten de unit ombouwen van stofafzuiger naar een filtering met een HEPA-filter als eindtrap. Zo kunt u ook bij cleanroomsaneringen volgens de voorschriften werken.
 
De toegepaste filters zijn hiervoor volgens DIN in 17 verschillende klassen onderverdeeld:
Grofstoffilters (G1 t/m G4), fijnstoffilters (F5 t/m F9) en filters voor zwevende stoffen (H10 t/m U17). Filters voor zwevende stoffen worden afhankelijk van de kwaliteit onderverdeeld in HEPA-filters (H10 t/m H14) en ULPA-filters (H14 t/m U17).
De filtercapaciteiten zijn gedefinieerd volgens DIN. Grof- en fijnfilters zijn volgens DIN EN 779 onderverdeeld in klassen op basis van de betreffende fractie-afscheidingsgraad. De klassen van filters voor zwevende stoffen worden echter volgens DIN EN 1822 geclassificeerd volgens hun begin-afscheidingsgraad.
Belangrijk is dat groffilters of fijnfilters als individuele filters kunnen worden gebruikt, filters voor zwevende stoffen echter totaal niet. Wordt bijvoorbeeld een HEPA-filter toegepast, is het toepassen van een fijnfilter dwingend noodzakelijk, dat in dit geval dient als voorfilter voor het filteren voor zwevende stoffen.
Moeten bij het gebruik van luchtreiniging ook storende geuren worden verwijderd, is het toepassen van een actief koolfilter of keramische katalysatoren noodzakelijk. Ter bescherming van het stofgevoelige actieve kool en de verhoging van de adsorptiecapaciteit hiervan moet een fijnfilter worden geplaatst.
Heeft u vragen over de benodigde filters en de combinatiemogelijkheden hiervan voor uw specifieke taken, dan zijn onze vakadviseurs altijd telefonisch bereikbaar voor u.