Klimaatbeheersing in de landbouw

 

Ventilatietechniek, verwarming en koeling in de dierhouderij.

 

Hoe gerichter de hallen en stallen in agrarische bedrijven zijn geklimatiseerd, des te productiever is het vee dat daar wordt gehouden. Volgens dit principe biedt CSrental BV ook hier branchespecifieke oplossingen. Speciale koelsystemen, verwarmings- en ventilatietechniek, die zijn afgestemd op de individuele omgeving, worden toegepast.

Het buitenklimaat is onbestendig. Daarom moet vooral in agrarische bedrijven veel waarde worden gehecht aan een constante klimaatbeheersing. Alleen zo kan in de landbouw betrouwbaar en effectief worden geproduceerd. Om te zorgen dat boeren onafhankelijk van de jaargetijden en veranderlijk weersomstandigheden kunnen werken en hun vee kunnen houden, heeft CSrental BV  verschillende klimaatoplossingen in het aanbod: van koelsystemen en verwarmingstechniek, tot mobiele ventilatie.

 

Bescherming bij invallende kou.

 

Koude perioden worden met het gebruik van krachtige verwarmingssystemen overbrugd , zodat kippen, varkens, koeien en ander fok- en mestvee zich ook in de winter goed voelen. Voor de hoogste eisen in de landbouw zijn de olieverwarmingsapparaten van CSrental BV een optimale oplossing. Afhankelijk van de grootte van de gebruikslocatie en de omstandigheden vinden bedrijven hier de meest geschikte apparaten, zoals  de zeer krachtige en robuuste olieverwarmingsaggregaten uit de ID-serie. Allen zijn zeer flexibel toepasbaar en bieden weldadige warmte voor de dieren.

 

Als het te heet wordt.

 

Voor een te warm binnenklimaat in stallen en hallen van landbouwbedrijven, vooral in de zomer, heeft CSrental BV een oplossing. Door een gerichte klimaatoplossing te bieden bent u in staat effectief  te blijven produceren en zo de hete dagen door te komen op een aangename manier.  

 

Ventilatie tegen warmtestuwing.

 

Bovendien dreigt in de veestallen bij zeer hoge buitentemperaturen warmtestuwing, die het vee enorm belast. Ook de kiembelasting door het vochtige klimaat en de uitscheiding van de dieren is bij hitte extreem hoog. Daarom is een gerichte en consequente ventilatie essentieel. Voor een betrouwbare circulatie van de stallucht en dus doorlopend schone lucht voor het vee zorgen de axiale ventilatoren uit de TTV-serie van CSrental BV. Deze zijn handzaam, krachtig en werken op volle kracht voor de gezondheid van de dieren, overal waar extra ventilatie noodzakelijk is. Binnen de kortst mogelijke tijd is de stoffige en vaak met kiemen belaste lucht ververst door zuurstofhoudende lucht.

 

Luchtontvochtiging – het alfa en omega in de veehouderij.

 

Nog een belangrijk aspect in de landbouw is de hoge luchtvochtigheid in de stallen, die door de uitscheiding en mest van de dieren, door reiniging en door het water in drinkbakken ontstaat. Met de adsorptie-luchtontvochtigers van CSrental BV,  stationair of mobiel, wordt de vochtige lucht afgevoerd. Snel en betrouwbaar.

 

Seizoen behoefte? Huren in plaats van kopen.

 

Wie op korte termijn verwarmingsapparaten, ventilatie- en klimaattechniek en luchtontvochtigers nodig heeft in de landbouw, zal bij CSrental BV snel het juiste vinden. Want hier vindt u modellen uit alle capaciteitsklassen, tegen een gunstige huurprijs.

 

Toepassingsvoorbeelden uit de praktijk:

 

  • Paardenthermografie
  • Klimaatbeheersing in de pluimveehouderij
  • Luchtontvochtiging in de varkenshouderij
  • Infraroodthermografie in de dierhouderij