VENTILATIE
 
Lucht en de kwaliteit hiervan zijn heel belangrijk voor het werkklimaat. Door het ventileren van ruimten, worden schadelijke stoffen zoals verf- en lakdampen, stofdeeltjes, lasrook, koolmonoxide, stikstofoxide, kooldioxide en waterdamp afgevoerd.
Men kan op verschillende manieren ventileren:
 
- Natuurlijke ventilatie / ongecontroleerde ventilatie
- Mechanische ventilatie / gecontroleerde ventilatie 
- Ontluchting / Spuien
 
Axiaal ventilatoren hebben een hoge luchtopbrengst met een relatief lage druk. Hierdoor brengen ze veel lucht in beweging en zijn ze ideaal om een binnen klimaat te optimaliseren.
Radiaalventilatoren hebben een lagere luchtdebiet bij een hoge druk. Hierdoor is het mogelijk lucht over een langere afstand door luchttransportslangen te verplaatsen. CSrental beschikt over een ruime sortering axiaal ventilatoren en radiaal ventilatoren met diverse capaciteiten.
 
 Toepassingsgebieden voor onze ventilatoren en windmachines:
 
-    Laswerkzaamheden
-    CO2 reductie
-    Stofafzuiging
-    Tankreiniging
-    Rioleringswerkzaamheden
-    Luchttoe- en afvoer bij tunnels, kanalen, kelderverdiepingen en parkeergarages
-    Ventilatie bij het afgraven van vervuilde grond
-    Na brandschade, voor het voorkomen van verstikkingsgevaar
-    Voor tijdelijke opslag van landbouwproducten en in veestallen
-    Film- en foto-opnamen
-    Podiumventilatie bij concerten, shows en presentaties
-    Gebruik van opblaaspromotiefiguren
-    Droging na waterschade, bouwdroging
-    Koeling van tenten, sporthallen, theaters, kantines, vergaderzalen, kantoren, etc.
 
Voor een nauwkeurige berekening van de benodigde ventilatiecapaciteit, vooral bij grote ruimte-inhoud of gecompliceerde klimatologische resp. milieu-omstandigheden, kunt u contact opnemen met onze vakadviseurs. We analyseren naar wens op locatie de individuele behoefte, bepalen de specifieke apparaatbehoeftes en werken een maatwerkprojectoplossing uit. Bij ons staan voor vrijwel elke behoefte ventilatoren, in de benodigde hoeveelheden, op afroep klaar.