Nevel- en rookgasdetectie 

Veel dekdekkers en loodgieters hebben ermee te maken, lekkages in daken of ze komen deze tegen tijdens de inspecties van leidingen en riolen. Deze lekkages zijn vaak lastig te traceren zonder het hak- en breekwerk. 


CSrental biedt hiervoor de oplossing, namelijk de FS200 nevel-  en rookgassysteem. Door het inbrengen van nevel in tankinstallaties of sanitaire huisinstallaties kunnen lekkages of gebrekkige aansluitingen snel en eenvoudig worden opgespoord. Geïsoleerde platte daken of terrasconstructies kunnen met het rookgasproces effectief en voordelig worden onderzocht op lekkages, omdat de zeer dichte witte nevel bij het ontsnappen uit de lekkages ook bij grote oppervlakken van veraf goed zichtbaar is.