ATEX richtlijn 
De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar een ontploffingsgevaar kan voorkomen. De ATEX richtlijnen hebben een breed toepassingsgebied en gelden voor plaatsen waar zich een gasexplosie of stofexplosie kan voordoen.
 
De ATEX 114 is een CE richtlijn en wordt toegepast voor het fabriceren van installaties en producten in EX omgevingen
 
Naast de ATEX 114 kennen we ook de ATEX 153. Deze richtlijn is van toepassing op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers die in een EX omgeving werken. Deze sociale richtlijn wordt vaak samengevat in een EVD, een Explosie Veiligheid Document.
 
Om veilig te kunnen werken in een explosie gevaarlijke omgeving zijn meestal preventieve maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn vaak niets anders dan de condities wegnemen die nodig zijn om een explosie te doen beginnen. Enkele maatregelen zijn het wegnemen van ontstekingsbronnen of te zorgen dat er buiten de bekende explosiegrenzen geen brandbaar mengsel van stof/gas en lucht aanwezig is.
 
Dit kunnen we o.a. doen door te ventileren. Door het toevoeren van verse lucht voorkomen we dat er zich een gevaarlijk concentratie kan vormen van brandbaar gas/stof met lucht en kunnen zo de zone verlagen of zelfs zorgen dat er een NGG (niet gezoneerd gebied) ontstaat. 
 
Ventilatoren kunnen ook gebruikt worden voor het afvoeren van een gevaarlijk luchtconcentratie. Deze toepassing wordt vaak gebruikt om onder de 10% LEL grens te blijven.
 
Is het niet mogelijk om de ontstekkingsbronnen weg te nemen moeten we deze vervangen voor een EX veilige uitvoering. CSrental BV heeft geïnvesteerd in EX veilige kachels met capaciteiten tot 30 kW. Geschikt voor gasomgevingen in zone 1. Ook zijn er verschillende lampen beschikbaar zodat men veilig in gas of stof explosiegevoelige omgevingen kan werken. Deze zijn uitgevoerd in 42V uitvoering en kunnen daarom ook in een besloten ruimte of onder de grond gebruikt worden. 
 
Voor het betreden van besloten ruimten hebben we nu ook gasdetectie apparatuur voor persoonlijke bescherming maar deze is ook geschikt voor het betreden van een besloten ruimte.