13-12-2019

In 2020 gaat inspectie SZW alle BRZO bedrijven controleren

Voor het jaar 2020 heeft de inspectie SZW (onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangekondigd alle BRZO bedrijven te gaan controleren.
 
BRZO bedrijven zijn geregistreerde bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde. Deze bedrijven vallen onder de werking van ‘Besluit risico’s zware ongevallen 2015’. Onder deze noemer vallen meer dan 400 bedrijven die allemaal een bezoek kunnen verwachten van de inspectie.
 
De inspectie gaat met name het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones ( ATEX gebieden) controleren en kijken naar het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden. Daarnaast gaat de inspectie het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen intensiveren. 
 
Verhuurbedrijven die materiaal aan BRZO bedrijven leveren zullen vaker gevraagd worden certificaten te overleggen en men zal vaker om advies gevraagd worden.
 
CSrental is al enige tijd bezig om haar aanbod van ATEX apparatuur uit te breiden en blijft hierin ook steeds verbeteren en ontwikkelen. De laatste ontwikkelingen sluiten dan ook heel goed aan op deze aankondiging van de inspectie. Bijvoorbeeld het feit dat er een gewaarborgde ventilatie in zone 1 moet zijn, is zo’n ontwikkeling. Door het toepassen van flow-sensoren kan de gebruiker gewaarschuwd worden wanneer de luchtstroom weg valt of te laag is. Zo kan tijdig ontruimt worden en ontstaan er geen levensbedreigende situaties. Tevens is er een mogelijkheid een extra ventilator te laten aansturen zodat er altijd een luchtdebiet in de zone is. De ingebouwde PTC’s in de motoren stellen de ventilatoren in staat geregeld te kunnen worden door een frequentieregelaar zodat de startstroom binnen acceptabele grenzen blijft en de motor beschermt is tegen oververhitting.
 
Een andere ontwikkeling die aansluit op de aankondiging is de luchtfilterkast CFK140. Een filterkast met verschillende soorten filters zoals grofstof filters, fijnstof filters, zakkenfilters en HEPA-filters. Naast filters voor stoffen kunnen er ook koolstoffilters gemonteerd worden om verschillende gassen en geuren uit de lucht te filteren.
 
Meer informatie nodig?
Bel ons op 0161- 49 34 60 of stuur een mail naar info@csrental.nl  
 
Bekijk het gehele artikel van SZW op: https://bit.ly/2PPPV91